มัลเบอร์รี่ ทำดีมีอาชีพ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

มัลเบอร์รี่ (Mulberry) หรือ หม่อน (ภาคอีสานเรียกว่า “มอน”) ที่เรารู้จักกันจะมีอยู่ ๒ ชนิด คือ หม่อนหรือ มัลเบอร์รี่ชนิดที่ปลูกไว้เพื่อรับประทานผลเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีชื่อสามัญว่า Black Mulberry และมีชื่อวิทยาศาสตร์ Morus nigra L. จัดอยู่ในวงศ์ MORACEAE ผลสุกจะเป็นสีดำมีรสเปรี้ยวอมหวาน นิยมนำมารับประทานและนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่วนอีกชนิด คือ หม่อนที่ปลูกไว้เพื่อการเลี้ยงไหมเป็นหลัก มีชื่อสามัญว่า White Mulberry และมีชื่อวิทยาศาสตร์ Morus alba L. ชนิดนี้ใบจะมีขนาดใหญ่กว่าและออกใบมากกว่า ใช้เป็นอาหารเลี้ยงไหมได้ดี แต่ผลจะมีขนาดเล็กกว่า เมื่อสุกจะมีรสเปรี้ยว ใช้รับประทานได้เช่นกัน แต่ไม่เป็นที่นิยมเท่าชนิดแรก
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ เต่างอย ให้ปลูกหม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพันธุ์ จำนวน ๓๐๐ ต้น ในรอบปีแรก หม่อนให้ผลผลิตจำนวน ๑๕ – ๒๐ กิโลกรัม จำหน่ายผลสดบางส่วน บางส่วนแจกให้ครูและนักเรียนรับประทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนที่รับผิดชอบในการดูแลแปลงหม่อน จึงมีความสนใจที่จะนำมาแปรรูปให้สามารถเก็บไว้ได้นานและจำหน่ายให้สหกรณ์นักเรียน สร้างรายได้และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
เบสมัลเบอร์รี่ ด้านอาชีพ

ปกมัลเบอร์รี่

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama