รู้เฟื่องเรื่องขยะ โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี

“แนวปฏิบัติที่ดี”

ด้านที่  4  การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ชื่อผลงาน  รู้เฟื่องเรื่องขยะ

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอ   นายปฐมวงศ์   คำบุศย์

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)

สังกัด  สพป. นครนายก    จังหวัดนครนายก     โทรศัพท์  037 -613052     โทรสาร   –

โทรศัพท์มือถือ  087 – 2450820     E-mail.  Herokub_zaa@hotmail.com

กิจกรรมประดิษฐ์  รู้เฟื่องเรื่องขยะ
กิจกรรมประดิษฐ์ รู้เฟื่องเรื่องขยะ
แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama