ค่ายหนูน้อยรักษ์โลก

DSCF6096

นักเรียนทำความสะอาดบริเวณครอบครัวที่ตนรับผิดชอบ
นักเรียนทำความสะอาดบริเวณครอบครัวที่ตนรับผิดชอบ
นักเรียนทำความสะอาดบริเวณครอบครัวที่ตนรับผิดชอบ
นักเรียนทำความสะอาดบริเวณครอบครัวที่ตนรับผิดชอบ
นักเรียนทำความสะอาดบริเวณครอบครัวของตัวเอง
นักเรียนทำความสะอาดบริเวณครอบครัวของตัวเอง
พิธีเปิดค่ายหนูน้อยรักษ์โลก
พิธีเปิดค่ายหนูน้อยรักษ์โลก
บรรยายให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บรรยายให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เกษตรอำเภอบางขันมาให้ความรู้การทำปุ๋ยหมัก
เกษตรอำเภอบางขันมาให้ความรู้การทำปุ๋ยหมัก
กิจกรรมปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าต้นน้ำ
กิจกรรมปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าต้นน้ำ

DSCF6227

DSCF6229

DSCF6234

กิจกรรมปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าต้นน้ำ
กิจกรรมปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าต้นน้ำ
กิจกรรมปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าต้นน้ำ
กิจกรรมปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าต้นน้ำ
กิจกรรมปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าต้นน้ำ
กิจกรรมปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าต้นน้ำ
ภาคกลางคืนนักเรียนแสดงละครเกี่ยวกับการรักษาป่า
ภาคกลางคืนนักเรียนแสดงละครเกี่ยวกับการรักษาป่า
ภาคกลางคืนนักเรียนแสดงละครเกี่ยวกับการรักษาป่า
ภาคกลางคืนนักเรียนแสดงละครเกี่ยวกับการรักษาป่า
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

DSCF6376

DSCF6417

DSCF6445

DSCF6472

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
บันทึกภาพร่วมกันก่อนเลิกค่าย
บันทึกภาพร่วมกันก่อนเลิกค่าย
แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama