รายชื่อคณะทำงาน

คณะอำนวยการ

คณะทำงานฝ่ายจัดทำเว็บไซต์

1. นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานคณะทำงาน
2. นางนงค์นุช โอวาทชัยพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
รองประธานคณะทำงาน
3. นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
คณะทำงาน
4. นายอนุเดช ปุรณะวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
คณะทำงาน
5. นายกนกศักดิ์ กระแสร์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
คณะทำงาน
6. นายวิทยา ศรีพันชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
คณะทำงาน
7. นายศาสตรา ดอนโอฬาร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
คณะทำงาน
8. นายณฐกร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
คณะทำงานและเลขานุการ
9. นายธนาดุล ภูขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวศุภินันท์ ศรีภูธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

evden eve nakliyatevden eveevden eve nakliyat firmalarıesya depolamaİstanbul evden eve nakliyatİstanbul evden eve nakliyatİstanbul evden eve nakliyatdepolamaofis taşımaşişli ofis taşımakadikoy ofis taşıma

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama